Hotline: 0917446118 - 0987378508

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ mới

19-08-2018
Kính gởi quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Visa tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Trần Nguyễn Gia, để thuận tiện hơn trong việc giao nhận hồ sơ, và xử lý nhanh chóng. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Trần Nguyễn Gia xin cung cấp thêm hai địa chỉ mới tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam
Tran Nguyen Gia Consulting Co.,Ltd
VP H Chí Minh:
  • Tng 11, S 33 đường Lê Dun, Phường Bến Nghé, Qun 1, Thành ph H Chí Minh, Vit Nam
VP Hà Ni:
  • 4-6/F, 59A Ly Thai To Street, Hoam Kiem District, Tràng Tin, Hà Ni
Tel : (84) 917446118 hoc (84) 987378508
Tel: 028 73005979  - 37058989