Hotline: 0917446118 - 0987378508

Thông tin liên hệ

Tran Nguyen Gia Consulting Co.,Ltd
VP H Chí Minh:
  • Tng 11 (REGUS), S 33  Lê Dun,  Bến Nghé, Qun 1, TP H Chí Minh 
  • S 20, Đường s 6, P. Hip Bình Phước, Q.Th Đức, TP HCM
Tel: 028 73005979  - 37058989
 
VP Hà Ni:
  • 4-6/F, 59A Ly Thai To Street, Hoam Kiem District, Tràng Tin, Hà Ni
Tel : (84) 917446118 hoc (84) 987378508
Email:             mistuyen18@gmail.com
 
 
 

Form liên hệ

Liên hệ