Hotline: 0917446118 - 0987378508

Thủ tục visa Anh (Thủ tục visa UK - United Kingdom)

16-05-2018
Thủ tục visa Anh (Thủ tục visa UK - United Kingdom) vô cùng đơn giản, sau đây là danh sách hồ sơ do Công Ty Tư Vấn Trần Nguyễn Gia đã xin cho nhiều khách hàng thành công. Tham Khảo thông tin bên dưới đính kèm.
British Consulate General Ho Chi Minh City
25 Le Duan Street,District 1,Ho Chi Minh,Vietnam
Email: consularenquiries.vietnam@fco.gov.uk
Telephone: +84 (0)28 3825 1380 / +84 (0)24 3936 0500
Fax (Consular sections) +84 (0)28 3829 5257
Email - for consular enquiries in Vietnam: mistuyen18@gmail.com / tuvantrannguyengia@gmail.com (24/7)
Consular public hours (for notarial and documentary services - by appointment only): Monday, Tuesday, Thursday: 09:00am to 11:45am
Wednesday: 02:00pm to 03:30pmAccess and opening times
 
Thủ tục visa Anh (Thủ tục visa UK - United Kingdom)/upload/user/files/new-document-checklist(1).pdf
Chi phí : 120 usd/ khách (bao gồm dịch thuật hợp pháp hóa)